Truhlářské práce
Ledeč nad Sázavou
O nás

O nás

Firma GLOST s.r.o. působí na trhu již 17 let. Dodáváme dřevěné zahradní domky, malé chaty, altány či autobusové zastávky. Z oblasti truhlářství vyrábíme na míru nábytek, okna, dveře a atypické obaly.

Služby

Malé dřevostavby

Altány & pergoly

Malé dřevostavby

Prodejní stánky

Malé dřevostavby

Autobusové zastávky

Malé dřevostavby

Zahradní domky

Malé dřevostavby

Truhlářské práce


Atypické obaly

Truhlářské práce

Nábytek

Truhlářské práce

Dveře

Truhlářské práce

Okna

Truhlářské práce

Politika kvality a EMS

Zárukou kvality jsou naše certifikáty ISO a ctění postupy výroby dle standardů této certifikační autority.

ISO 14001:2004

LL–C (Certification)

ISO 9001:2008

LL–C (Certification)

GLOST s.r.o. se ve své koncepci kvality a ochrany životního prostředí zavazuje uplatňovat následující zásady:

 • 1

  Spokojenost zákazníka

  Cílem organizace je uspokojování potřeb a očekávání zákazníků. Důsledně zjišťujeme současné i budoucí požadavky zákazníků a právních předpisů a promítáme je do dalšího zlepšování kvality i sortimentu našich služeb.

 • 2

  Kvalita služeb

  Samozřejmostí je plnění všech právních a jiných požadavků, kterým společnost podléhá. Organizace udržuje a upevňuje postavení na trhu práce. Pro splnění tohoto záměru je podmínkou aktivní přístup a kvalitní práce společnosti a pocit osobní odpovědnosti musí být zárukou, že se produkty společnosti budou stále více prosazovat. Jednou z našich priorit je prevence vzniku neshod na všech úrovních řízení organizace a při naplňování jejich aktivit. Za prioritu organizace považuje preventivní péči, která má přednost před následnými opatřeními a neustálé zlepšování v oblasti ochrany životního prostřední. Připraveností a prevencí předcházíme havarijním situacím.

 • 3

  Investice a nákupy pro zvýšení kvality realizovaných služeb

  Podporovat pravidelnou obměnu techniky a nové výrobní technologie a docílit vyspělým strojovým parkem zlepšení kvality práce a snížení nákladů.

 • 4

  Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků

  Organizace rovněž investuje do cíleného vzdělávání zaměstnanců společnosti a tím i zvyšování kvality lidských zdrojů. Prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a kontaktem se zákazníky působí na jejich environmentální povědomí a odpovědné chování k životnímu prostředí.

Vedení organizace

dbá na dobrou pracovní atmosféru na pracovišti a korektní vztahy s obchodními partnery. Stanovené zásady politiky kvality a environmentu společnosti přiměřeně uplatňuje a požaduje i od smluvních partnerů. Při všech stávajících i plánovaných činnostech uplatňuje neustálou snahu o snižování znečišťování životního prostředí.

Od pracovníků se očekává

aktivní spolupráce s vedením organizace včetně námětů k soustavnému udržování a zlepšování kvality služeb zákazníkům.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně našeho sortimentu a služeb, neváhejte a kontaktujte nás.

  Adresa

GLOST s.r.o.
U Schodů 122/5
190 00 PRAHA 9 – Hrdlořezy
Provozovna a korespondenční adresa
Na Žižkově 435
584 01 Ledeč nad Sázavou


  Telefon

569 729 211
569 726 077

  Fax

569 729 210


  E-mail

  Web

www.glost.cz